Bekijk onze mogelijkheden op het gebied van Privacy Awareness trainingen en workshops

Hier vindt u alle beschikbare trainingen gericht op privacy awareness en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mocht er een training niet tussen staan is het tevens mogelijk om maatwerk modules te ontwikkelen. Als u een training wilt afnemen, neem dan contact met ons op voor een offerte.

De E-learning Informatie, privacy en AVG voor de zorgbranche is door KNMG geaccrediteerd voor alle artsen in Nederland (ABAN) en voor het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ). Het volgen van de online training levert 3 accreditatiepunten op. Voor het verstrekken van de accreditatie is onder andere gekeken naar de relevantie van het lesprogramma, de deskundigheid bevorderende activiteit en de didactische kwaliteit.

Contact
Support